IPRON je mladá, rýchlo sa rozvíjajúca softvérová firma, ktorá bola založená v roku 2005. Zakladá si na profesionálnych schopnostiach a viacročných skúsenostiach svojich zamestnancov. Hlavným prínosom je ich vysoká odbornosť a znalosť viacerých oblastí informačných technológií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Tento tím je odborne na vysokej úrovni a dokáže sa dynamicky prispôsobiť neustále sa meniacim podmienkam vo svete informačných systémov.

Profil spoločnosti:

Pri zrode spoločnosti IPRON stáli štyria kolegovia, ktorí dlhodobo spolupracovali na rôznych projektoch. Po niekoľkých rokoch, počas ktorých sa podieľali na vývoji rôznych softvérových produktov, sa rozhodli vydať vlastnou, novou cestou. Ich úsilie bolo zavŕšené 11. marca 2005, kedy bola založená firma IPRON
Prvoradým cieľom našej spoločnosti je vysoká kvalita vykonanej práce. Toto krédo napĺňa tím zodpovedných, odborne vzdelaných mladých ľudí tvoriacich dynamický kolektív. Dokážeme zvládnuť samostatné projekty, ako aj participovať na vývoji systémov vytvorených inými spoločnosťami. Výsledkom nášho snaženia bude vždy spokojný zákazník.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com